Swedish: Amanda har arbetat på Aon’s Assessment Solutions (tidigare cut-e) sedan

2016 och är idag seniorkonsult och teamledare. Denna roll består framförallt av
arbete med att ta fram och implementera urvals- och utvecklingsprocesser i
samarbete med såväl nationella som internationella företag. Amanda har gedigen
erfarenhet av projektledning av Development och Assessment centers - allt ifrån
dess utformning, implementering och leverans till dess utvärdering. Hon håller också i pedagogiska och inspirerande utbildningar i Aon´s testverktyg samt gör personbedömningar av chefer och specialister på såväl graduate- som exekutiv nivå.

 

 

Some of my colleagues

Already working at Aon's Assessment Solutions?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Employer branding by Teamtailor